دکتر کمیلی

دکتر غلامرضا کمیلی

دانشیار فیزیولوژی

 

 آدرس پست الکترونیک: komeili@zaums.ac.ir

معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی دانشکده پزشکی، تلفن 3414549-0541 ، تلفن داخلی 1040

 معاون امور مالی دانشکده پزشکی

عضو هیات علمی گروه فیزیولوژی و عضو انجمن فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران

عضو هیات ممتحنه و ارزشیابی (بورد) فیزیولوژی کشور

   دانلود : نمرات دندانپزشکی چابهار           حجم فایل 76 KB
   دانلود : نمرات پزشکی چابهار           حجم فایل 80 KB
   دانلود : نمرات فیزیولوژی دو پزشکی خرداد ٩٢           حجم فایل 55 KB
   دانلود : نمرات فیزیولوژی یک پزشکی دیماه ٩١           حجم فایل 75 KB
   دانلود : برنامه هفتگی بهمن ٩١           حجم فایل 25 KB
   دانلود : نمرات فیزیولوژی دو دندانپزشکی آبان ٩١           حجم فایل 33 KB
   دانلود : نمرات فیزیولوزی یک دندانپزشکی           حجم فایل 43 KB
   دانلود : نمرات کلیه و خون پزشکی تیر ٩١           حجم فایل 57 KB
   دانلود : برنامه هفتگی بهمن نود           حجم فایل 34 KB
   دانلود : رزومه جدید           حجم فایل 321 KB
All rights reserved